Vision engineer – image analysis expert

Enschede
Engineering
Medior
Solliciteer direct

Organisatie

Onze bedrijven onderscheiden zich elk op eigen terrein met unieke expertises en skills. Daarmee helpen ze opdrachtgevers om beter te presteren en meer te bereiken. Vanuit een passie voor technologie kunnen onze bedrijven krachten bundelen. Door kennis te delen en samen te werken maken we meer maatschappelijke impact.

Demcon focal is ontwikkelaar van optomechatronische systemen en complexe vision-toepassingen.


Functie

Als vision engineer & image analyse expert werk je in een projectteam aan de ontwikkeling van meet- en inspectiesystemen voor diverse klanten.

Denk hierbij aan:

 • Oppervlakteinspecties & -karakterisatie
 • 2D & 3D-meetsystemen
 • Zeer nauwkeurige positioneringssystemen
 • Industriële inspectiesystemen

Je wordt verantwoordelijk voor het vertalen van de klantwensen in systeemeisen, het bedenken en aantonen van de haalbaarheid van de concepten waarmee we de oplossing willen realiseren, en het bouwen en testen van de bedachte systemen en de benodigde beeldbewerkings- en analyse algoritmes. Je bent vanaf het begin betrokken bij de projecten, tot aan de oplevering van de ontwikkelde systemen bij de klanten.


As a vision engineer & image analysis expert, you will work in a project team to develop measurement and inspection systems for various customers.

Examples include:

 • Surface inspections & characterization
 • 2D & 3D measurement systems
 • High precision positioning systems
 • Industrial inspection systems

You will be responsible for translating customer requirements into system requirements, conceiving and demonstrating the feasibility of the concepts with which we want to realize the solution, and building and testing the conceived systems and the necessary image processing and analysis algorithms. You will be involved in the projects from the beginning, until the delivery of the developed systems to the customers.Functie-eisen

 • Een afgeronde wo-opleiding (bijvoorbeeld technische natuurkunde, elektrotechniek)
 • Je bent bedreven in het schrijven van image analyse algoritmes in Matlab, Halcon, OpenCV, C en/of C#
 • Ervaring in het realiseren van algoritmiek voor artifical intelligence, deeplearning en/of SLAM strekt tot aanbeveling
 • Ervaring in machine vision of computer vision met bijvoorbeeldVision inspectie voor productie en assemblage, (optische) meetsystemen, beeldverwerking en/of fotometrie
 • Het kiezen en experimenteel bouwen van de juiste belichtingssystemen en de juiste optica voor beeldverwerving voor vision applicaties
 • Creativiteit, conceptueel vermogen
 • Daadkracht, pragmatisch handelen
 • Besluitvaardig, overtuigingskracht
 • Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal


 • A completed wo education (e.g. engineering physics, electrical engineering)
 • You are proficient in writing image analysis algorithms in Matlab, Halcon, OpenCV, C and/or C#
 • Experience in realizing algorithms for artifical intelligence, deep learning and/or SLAM is highly recommended
 • Experience in machine vision or computer vision with e.g. Vision inspection for production and assembly, (optical) measurement systems, image processing and/or photometry
 • Choosing and experimentally building appropriate exposure systems and optics for image acquisition for vision applications
 • Creativity, conceptual ability
 • Decisiveness, pragmatic action
 • Decisiveness, persuasiveness
 • Fluent command of the Dutch and English languages
Aanbod

Bij Demcon hechten we waarde aan een fijne werkplek. Zo hebben we lekkere koffie en ligt er wekelijks gratis vers fruit voor je klaar. Ook is er veel persoonlijke aandacht en ontmoedigen we overwerk omdat we weten hoe belangrijk thuis is.

Verder kan je rekenen op onder andere:

 • Een goed, marktconform salaris
 • 31 vrije dagen en 8% vakantietoeslag
 • Een goede pensioenregeling bij Zwitserleven
 • De mogelijkheid om opleidingen en cursussen te volgen via de Demcon Academy waarmee jij jouw kennis verder kunt ontwikkelen
 • Een laptop en telefoon van het werk
 • Fietsplan
 • Actieve personeelsvereniging (maandelijkse activiteiten zoals borrels en een jaarlijks Demcon weekend) en jaarlijkse sportevenementen


At Demcon we value a nice workplace. For example, we have good coffee and there is free fresh fruit waiting for you every week. There is also a lot of personal attention and we discourage overtime because we know how important home is.

Furthermore, you can count on, among other things:

 • A good, market-based salary
 • 31 days off and 8% vacation allowance
 • A good pension plan at Zwitserleven
 • The opportunity to follow training and courses through the Demcon Academy so you can further develop your knowledge
 • A laptop and telephone from work
 • Bicycle plan
 • Active personnel association (monthly activities such as drinks and an annual Demcon weekend) and annual sporting events


Inlichtingen

Heb je nog vragen over deze functie? We staan je graag te woord. Bel naar Leon Woldeiring (groupleader optical & vision engineering) of Marleen Blanckenborg (corporate recruiter) via +31 (0)88 – 115 20 00.

Hebben wij jouw interesse gewekt voor de functie van vision engineer?Dan zien we jouw cv graag tegemoet. Solliciteren kan via de sollicitatieknop.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

"samen ambitieuze uitdagingen tot een succes brengen."

sollicitatieprocedure.

Lijkt deze vacature je wat en ben je benieuwd naar het sollicitatieproces? Dat verloopt als volgt:.

 1. Solliciteren
  Je hebt gesolliciteerd! We bespreken het intern en reageren zo snel mogelijk.
 2. Telefoongesprek
  We hebben kort kennis gemaakt en willen elkaar beter leren kennen.
 3. Eerste gesprek
  Kijken of het van beide kanten klikt en of de verwachtingen kloppen.
 4. Tweede gesprek
  We gaan dieper in op een mogelijke samenwerking.
 5. Aanbod
  We zien beiden de match! Laten we een passend voorstel doen.
 6. Contract
  Je reactie op het aanbod is positief. We gaan de samenwerking definitief maken!