smart factory.

Productie die nog veel (flexibel) handwerk kent, komt in Nederland steeds meer onder druk te staan. Automatisering en digitalisering kunnen uitkomst bieden. Voor een fabrikant van medische disposables hebben wij een slimme fabriek ontworpen, waarin de productie maximaal is geautomatiseerd en geflexibiliseerd.

vernieuwende technologie.

Omdat de mens flexibel inzetbaar is, kennen productieprocessen soms nog veel handwerk. Naast de hoge loonkosten en een tekort aan arbeidskrachten vormt de almaar strengere kwaliteitsbewaking echter een uitdaging. Dat geldt zeker voor de productie van medische disposables in grote aantallen en verschillende varianten configuraties. De oplossing ligt in automatisering en digitalisering met behoud van flexibiliteit. Wij hebben samen met partners een slimme fabriek ontworpen. Ook hebben we daarvoor vernieuwende technologie ontwikkeld, voor het hart van slimme machines.

Slider-Case-Smart-Factory-Demcon
ons concept scoort op total cost of ownership. ”

flexibele logistiek.

Ons concept voor de slimme fabriek is gebaseerd op geavanceerde productiecellen voor elementaire bewerkingsstappen in het productieproces. Flexibele logistiek verbindt de cellen tot digitaal aangestuurde productielijnen in wisselende configuraties. AGV’s (automatisch geleide voertuigen) voeren grondstoffen aan en transporteren halffabrikaten tussen de verschillende cellen. We hebben alle opties in kaart gebracht en gevisualiseerd met aansprekende video’s om de opdrachtgever mee te nemen in het ontwikkelproces. Belangrijke selectiecriteria waren flexibiliteit, ruimtebeslag en total cost of ownership.

Content-Case-Smart-Factory-Demcon
Contact-Lars-de-Groot-Demcon

“wij hebben visie op slimme fabriek van de toekomst ontwikkeld.”

Als systeemarchitect hebben wij de projectregie genomen en verschillende werkpakketten bij specialistische partners ondergebracht. Het is op dit moment nog niet tot realisatie gekomen vanwege strategische keuzes op concernniveau bij de opdrachtgever. Dit project heeft ons voor de slimme fabriek van de toekomst een aansprekende visie en een concrete uitwerking opgeleverd.