naaldplaatsingsrobot.

Diagnostiek en therapie kunnen voor patiënten een zware belasting vormen. Samen met medici en wetenschappers zoeken wij naar oplossingen die helpen de kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren. Een voorbeeld is de naaldplaatsingsrobot voor onderzoek en behandeling van leverkanker.

patiënt- en artsvriendelijke oplossing.

Chirurgen gebruiken bij een levertumor vaak een naald voor onderzoek (biopsie nemen) of behandeling (met microgolfstraling ‘wegbranden’). Handmatig vergt het plaatsen van de naald, op geleide van een CT-scan, meestal meerdere pogingen. Dat belast de patiënt met veel weefselschade en een hoge stralingsdosis. Samen met specialisten van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Erasmus MC in Rotterdam hebben wij een robot ontwikkeld voor efficiënte en patiëntvriendelijke naaldplaatsing. We bleven dicht bij de vertrouwde workflow door alleen de stap te automatiseren die kritisch is voor snelheid en resultaat (‘first time right’).

Slider-Case-NPS-Demcon
Slider-Case-NPS-Demcon-2
“wij blijven dicht bij de vertrouwde workflow.” ”

meervoudige materiaalinnovaties.

Het ontwerp kende diverse uitdagingen. Zo mocht de systeemarchitectuur letterlijk en figuurlijk zo min mogelijk barrières opwerpen voor gebruik door de arts. Wij hebben ervoor gezorgd dat het systeem past in de (krappe) ruimte tussen de patiënt en de ring van de CT-scanner. Een volgende opgave was CT-compatibiliteit. Gebruikelijke materialen kunnen het CT-beeld verstoren en dus hebben we samen met leveranciers voor diverse onderdelen materiaalinnovaties ontwikkeld.

Content-Case-NPS-Demcon

Contact-Pieter-Wiskerke-Demcon

“ons complexe ontwerp leverde een eenvoudig apparaat op.”

Vooral mechanisch is het een complex apparaat en toch ziet het er simpel uit. De bediening is heel eenvoudig en het apparaat doet precies wat de gebruiker nodig heeft en niet meer. De arts blijft de controle uitoefenen, waardoor het systeem snel in de praktijk kan worden geaccepteerd. Zo leverde onze benadering direct een kostenefficiënt systeem op.