Vind jouw plek bij DEMCON

electrical engineering

De elektrische besturing is het hart van de producten en complexe systemen die DEMCON ontwikkelt. Het ontwerp van de besturing valt onder onze verantwoordelijkheid. Ook ontwerpen we op de afdeling stand-alone embedded systemen in nauwe samenwerking met de software engineers.

 

Brede ervaring in elektrotechniek, elektronica en FPGA-ontwerp

De systemen die we ontwikkelen zijn zo divers, dat we in ons team over veel kennis beschikken. We zijn gespecialiseerd in:

  • Elektrotechniek: het elektrisch ontwerp met standaard componenten en besturingstechniek. Dit passen we toe bij bijvoorbeeld medische producten, meetinstrumenten, systemen met vacuüm of toepassingen voor gebruik in de cleanroom.
  • Elektronica: het ontwerp van specifieke elektronische systemen (PCB’s) met sensoren, aansturing en processors voor de regelaars, maar ook embedded systemen waar klein, draadloos en low power belangrijk is.
  • FPGA-ontwerp: voor de processing van data, regeling en aansturing van de systemen.

 

Teameffort

We zitten in een projectteam met verschillende disciplines om tafel. Samen werken we aan het begrijpen van de klantvraag tot het ontwikkelen van het systeem. Als electronics engineers:

  • denken we mee in de conceptfase. We bedenken en bouwen proof-of-principle-opstellingen. Door uitgebreid klantcontact borgen we dat we uiteindelijk de juiste oplossing bieden.
  • ontwerpen we eenmalige machines, die we testen en valideren in ons lab. Door stapsgewijs onze ontwerpen te testen, overkomen we obstakels vroegtijdig. Zo komen we tot een compleet en werkend product.
  • werken we dit uit tot een product met bijbehorende eisen (standaarden, design for test, design for manufacturing).

 

Rekening houden met de aard van het systeem

We streven altijd naar het juiste product. Zo moet het bij eenmalige machines geschikt zijn voor speciale omstandigheden en moet een serieproduct betrouwbaar en produceerbaar zijn.


Vacatures op de afdeling electrical engineering